Pravidla a Zákazy

Pravidla

1) Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Pravidly a Zákazy.

2) Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba a pořadatelé právo zkontrolovat vstupenku a provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.

3) Každá osoba vstupující do areálu je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

4) Do areálu vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

5) Provozovatel Pivnífest.cz si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, tj. Pravidlům, Zákazům a jiným právním předpisům, dále pokynům Pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

6) Bezpečnostní služba a pořadatelé mají právo vykázat z areálu neautorizované prodejce a osoby narušující poklidný průběh akce.

7) Každá osoba vstupující do areálu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce Pivnífest.cz, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).

Zákazy

Zákaz vnášení omamných látek, zbraní, vlastního jídla, pití, jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka. Alkohol mladším 18 let neprodáváme! Bez předchozího písemného souhlasu s pořadatelem je zakázáno rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály.